Bijwerkingen Amitriptyline


Naast de goede werkingen van Amitriptyline heeft het medicijn ook bijwerkingen.
De werkzame stof in Amitryptiline is Amitriptyline hydrochloride en wordt voorgeschreven
bij depressies en bedplassen bij kinderen. Bijwerkingen van Amitriptyline zijn huiduitslag
en jeuk, gewichtstoename of verlies, verandering van het bloedsuikergehalte,
veranderingen in het bloedbeeld, waardoor verhoogde kans op infecties, vaak met
koorts, keelpijn en zweertjes in de mond. Het kan ook de psyche negatief
beïnvloeden, men heeft kans op concentratiestoornissen, verwardheid,
waandenkbeelden, opwinding, angst, stemmingswisselingen, onrust, slaperigheid
of juist slapeloosheid, nachtmerries, zwakte of vermoeidheid.

Ook zijn er enkele gevallen bekend van mensen die gedachten over de dood
krijgen en zichzelf in meer of mindere mate beschadigen. Het zenuwstelsel
kan worden verstoord waardoor men last kan krijgen van een doof gevoel,
tintelingen, kriebelingen in armen en benen, coördinatieproblemen,
rillen, insulten, stijfheid, traagheid, spraakstoornissen, duizeligheid of hoofdpijn.

Ook komen versnelde hartslag, onregelmatige hartslag, druk op de borst,
hartkloppingen, hartinfarct, beroerte en hartspierziekte soms voor. De bloeddruk
kan hoger of lager worden. Van het medicijn kun je misselijk worden, braken,
verminderde eetlust, diarree, vreemde smaak, zwarte tong, droge mond,
verstopping, leverontsteking, minder zijn in seks, versterkte transpiratie, kaalheid.

Al met al een hele lijst, toch weegt vaak de goede werking op tegen een kleine bijwerking,
heeft u veel last van een bijwerkingen neem dan contact op met uw arts.

 


Laatst toegevoegde artikelen

Zijn Asperges gezond? Selderij gezond?
Abrikozenpitten gezond? Zijn Oesters gezond?
Hoe gezond is pompoen? Hoe gezond zijn Rode Bessen?
Blauwe bessen gezond? Hoe gezond zijn Lychees?