Wat ís gezond zijn?

We vinden het de belangrijkste voorwaarde voor een plezierig leven: onze gezondheid. Tegelijkertijd zijn
we geneigd om onze gezondheid als iets vanzelfsprekends te ervaren. Immers, wanneer we gezond zijn,
staan we hier niet al te vaak bij stil. Dit wordt anders op het moment dat we ziek zijn.Vaak realiseren we
ons dan pas écht de waarde van een goede gezondheid. Kortom, we willen allemaal gezond zijn en gezond
blijven. Maar wat houdt het begrip ‘gezond zijn’ nu precies in?

Wanneer men het heeft over ‘gezond zijn’, doelt men vaak op een vitaal lichaam en dito geest. Het gevoel
dat lichaam en geest ‘in orde’ zijn, en voldoende weerstand kunnen bieden tegen ziektes. ‘Gezond zijn’ wordt
ook wel omschreven als ‘een situatie van afwezigheid van ziekte’. In feite is dat een omgekeerde redenering:
wie niet ziek is, is dus gezond. Een redelijk doeltreffende en allesomvattende omschrijving van het begrip
gezondheid komt van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO):

Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts
de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken
.

Waarom zijn we met gezondheid bezig?

Zoals al eerder vermeld is een goede gezondheid de belangrijkste voorwaarde om van het leven te kunnen
genieten. We hechten waarde aan de kwaliteit van ons leven, en de meeste mensen wensen ook zo lang
als mogelijk te leven. Naast een goede staat van lichaam en geest, wordt ons sociaal welbevinden bepaald
door onze gezondheid. Wie gezond is, is in staat om maatschappelijk te participeren. Of het nu gaat om arbeidsdeelname of een lidmaatschap van een sportclub, onze gezondheid is hierbij essentieel.

Om een goede gezondheid te behouden of te bereiken, is het daarom van belang een gezond
levenspatroon aan te nemen. Het besef dat een goede gezondheid geen gegeven is maar
ook dient te worden onderhouden, is dan ook toegenomen. Zo is er tegenwoordig veel meer
bekend over stoffen die een schadelijke invloed op ons lichaam hebben. Daarnaast wordt
bijvoorbeeld het belang van dagelijkse matig intensieve lichaamsbeweging sterker onderkend.

Hoe gezond moeten we zijn?

De beleving van onze gezondheid is voor een belangrijk deel subjectief. Iemand met een handicap kan zich
zeer gezond voelen. Het oordeel over de eigen gezondheid kan in dat geval sterk verschillen met het
oordeel van iemands omgeving. Toch blijkt onze eigen gezondheidsbeleving meestal overeen te komen met
algemene maatstaven. Immers, iemand die chronisch ziek is, zal zichzelf niet snel ‘gezond’ noemen.

Op andere gebieden gelden weer objectieve maatstaven voor onze gezondheid. We kennen bijvoorbeeld de
Body Mass Index (BMI), die een gezond lichaamsgewicht in een cijfer uitdrukt. We kunnen ons cholesterol
laten meten, en op basis van de uitkomst een bepaald waardeoordeel vellen over onze gezondheid.

Laatst toegevoegde artikelen

Zijn Asperges gezond? Selderij gezond?
Abrikozenpitten gezond? Zijn Oesters gezond?
Hoe gezond is pompoen? Hoe gezond zijn Rode Bessen?
Blauwe bessen gezond? Hoe gezond zijn Lychees?